Siêu phẩm trong làng cày cuốc - Kỹ Năng 150 - Trang Bị Thanh Câu > Kim Ô

 Khai Mở - Server mới 𝑩𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒉 

 

 Khai mở thử nghiệm: 12h00 ngày 01/04/2020 .

 Khai mở chính thức: 19h00 ngày 04/04/2020.

💥HỖ TRỢ TÂN THỦ:

-Thăng cấp 80.
-1 bộ trang bị Thanh Câu.
-1 Túi máu hỗ trợ.
-1 Tiên thảo lộ đặc biệt.
-1 Ngựa 60.
-1 Thần hàn phù.
-1 Thổ địa phù (100 Lần)
-1 Set Trang bị Hồng ảnh.
-1 Vạn Lượng.
-Vòng sáng kháng hiệu ứng dến cấp 150.

 

💥THÔNG TIN MÁY CHỦ:
-Phiên bản Thất Thành Đại Chiến.
- 4 Tài khoản/Máy Tính ,8 Tài khoản/Đường Truyền.
-Hỗ trợ tất cả các loại Auto Ngoài và AutoVLBS1.9 Free.
-X4 Kinh nghiệm VNG 2011.
-X2 Tiền Vạn VNG 2011.
-Trang bị từ Thanh câu,Vân Lộc,Thương Lang,Huyền Viên,Tữ Mảng,Kim Ô...
-Kỹ năng 1x 2x 3x 4x 6x 9x 12x 15x.
-Phi Phong Cấp 1 > 6 ...
-Ấn Hoàng Kim từ 100 điểm đến 700 Điểm
-Thú cưỡi 6x 8x 10x 12x 15x Hãn huyết,Siêu Quang...
-Hệ thống Xếp Hạng Số Multi Gameserver.

 

💥LỘ TRÌNH KỊCH BẢN GAME:
-Tiền vạn làm chủ đạo làm nguyên liệu nâng cấp Trang bị hoàng kim,Phi Phong,Ấn,Sự kiện.
-Sự kiện theo tháng phần thưởng tuy không nhiều nhưng khá hấp dẩn.
-Tống kim,Hạt Huy Hoàng,Boss Hoàng Kim trãi đầy phần thưởng Tiền Đồng.

 

💥CÁC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG MÁY CHỦ MỚI:
-Tống kim
-Thất thành đại chiến
-Thiên hạ đệ nhất bang
-Thiên Tử
-Liên Đấu
-Vận Tiêu Bang
-Boss Hoàng Kim
-Boss Siêu Hoàng Kim
-Viêm đế
-Thuyền Phong Lăng Độ
-Vượt ải
-Dã Tẩu
-Nâng Cấp Trang bị Hoàng Kim
-Nâng cấp Ấn
-Nâng cấp Phi phong
-Nâng cấp nguyên liệu